Obchodní podmínky

Portál sociální obchodování (dále jen Portál) si vyhrazuje právo pravidla využívání webu (dále jen Pravidla) měnit. V případě změny Pravidel budou uživatelé informováni na této stránce

Čtěte prosím také poučení o riziku obchodování na měnových trzích.

Provozovatel webu

Provozovatelem webu je fyzická osoba, Ing. Josef Antoš, IČ: 882 70 769, sídlem Za Starou poštou 201, Tuchlovice.
Veškeré požadavky týkající se portálu socialni-obchodovani.cz je třeba směřovat na tuto osobu. Pro vykonávání činnosti portálu není třeba licence ČNB podle úředního sdělení publikovaného 18. září 2009 touto institucí.

Dokument je k přečtení zde.

Základní pravidla a cíle portálu

Podle zákona č. 121/2000 si vyhrazujeme právo zákazu publikování obsahu webu, designu, informací, grafiky, obchodních systémů a jiných souborů obsažených na tomto webu. Povinností každého uživatele tohoto webu je řídit se těmito pravidly.

Cílem portálu je informovat o sociálním obchodování jako investiční příležitosti.

Portál nenese žádnou odpovědnost za rozhodnutí uskutečněná na základě těchto informací uvedeném na portálu. Portál v žádném případě nedoporučuje žádné společnosti ani investiční strategie, pouze informuje o výhodách a nevýhodách společností a sociálního obchodování obecně.

Uživatel zodpovídá za veškerá svá rozhodnutí sám a nemůže po fyzické osobě Ing. Josef Antoš požadovat jakoukoliv náhradu v případě vzniklých ztrát způsobených.

V případě nejasnosti některých pravidel se obraťte na správce portálu.

Ochrana osobních údajů

Uživatel portálu se zavazuje, že se bude při využívání tohoto webu řídit platnými právními předpisy ČR, bude vždy jednat s dobrými úmysly a nebude jej úmyslně poškozovat, zasahovat do bezpečnosti portálu, omezovat další uživatele tohoto Portálu.

Na Porttálu je nastavena pro analytické účely služba Google Analytics. Data z prohlížeče jsou poskynutá třetí straně, společnosti Google. V žádném případě neshromažďují jakékoliv citlivé údaje klienta. Více informací se dozvíte na stránce o ochraně osobních údajů.

Změna pravidel

Portál si vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedená pravidla.

V případě, že s těmito pravidly nesouhlasíte, neprodleně Portál opusťte.

Děkujeme.

Ing. Josef Antoš

20. 1. 2021