Poučení o rizicích

 Obchodování Forexu, CFD, komodit, indexů a dalších pákových produktů je spojeno s vysokou mírou rizika, které může mít za následek ztrátu celého vašeho kapitálu. Proto nemusí být vhodné pro všechny investory. 

Neriskujte více, než jste ochotni ztratit. Než se pro obchodování rozhodnete, tak se ujistěte, zda rozumíte souvisejícím rizikům.

Vezměte přitom v úvahu úroveň svých zkušeností a v případě potřeby vyhledejte nezávislé poradenství. 

Toto Poučení o riziku je potřeba číst ve spojení s našimi obchodními podmínkami  a je nutné poznamenat, že není možné, aby zahrnovalo veškerá rizika a aspekty související s obchodováním s CFD.

Proto je potřeba zajistit, aby vaše rozhodnutí bylo učiněno zasvěceně a informovaně.

Obecná doporučení

Mezinárodní kurzy měn jsou velice kolísavé a velmi těžce předvídatelné. Doporučujeme se tedy řídit principy money managementu a vždy používat Stop Loss.

Nikdy neriskujte na jeden obchod částku vyšší než odpovídá 5 % vašeho účtu.

Vždy obchodujte pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit.